Rybářský řád

Povinností je zacházet s rybou šetrně!!!

Rybolov je povolen jen po zakoupení povolenky. V nepřítomnosti provozovatele (rybářské stráže) při příjezdu a odjezdu volejte nebo zašlete SMS na tel. 725 103 149 / 605 411 861.

Loví se na dva pruty, na jeden návazec s jedním háčkem (bez protihrotu) na průběžné sestavě.

Loví se výhradně způsobem Chyť a pusť!!!

Obsluhovat pruty smí jen držitel platné povolenky. Při lovu musí být lovící u prutů přítomný tak, aby s nimi mohl kdykoliv manipulovat.

Pokud je to možno dodržovat vzdálenost mezi lovci min. 3m.

Pokud má ryba háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout. V případě špatného zacházení s rybou hrozí poškození šupin, zaplísnění a úhyn.

Na všech lovících místech platí zásada čistého prostředí, lovící si své místo před opuštěním musí uklidit. Každý rybář a návštěvník nádrže si zodpovídá za své osobní věci a je povinen si je zabezpečit proti odcizení.

NOČNÍ RYBOLOV:

 • je nutné mít osvětlené lovné místo (bílé světlo, viditelné minimálně ze 30m.)
 • je nutné hlásit návštěvu
 • v případě neplánovaného odjezdu nutno hlásit provozovateli (rybářské stráži)

POVINNÁ VÝBAVA: 

 • podložka pod ulovenou rybu
 • nádoba na polévání ulovené ryby
 • podběrák (nejlépe šířka ramene min. 70cm)
 • vyprošťovač háčků
 • metr na měření ryb

JE ZAKÁZÁNO!!!

 • lov na živočišnou návnadu (žížala, červy, pijavice,  rybka a podobné)!!!
 • jakékoliv poškozování vodního díla a břehů
 • rozdělávat oheň (pouze na místě k tomu určené)
 • lov z ostrova, a ze strany od lesa
 • parkovat mimo vyhrazená místa

DOBY LOVU:

leden, únor, listopad, prosinec

středa – neděle

8:00 – 15:00 hod. (po domluvě s provozovatelem je možno chytat přes noc

březen, duben, květen, říjen

středa – neděle

7:00 – 19:00 hod (po domluvě s provozovatelem je možno chytat přes noc)

červen, červenec, srpen, září

pondělí – neděle

nonstop

 

PETRŮV ZDAR!!!

Informace na tel.: 725 103 149;  605 411 861