Carp Cup Ostrata XI. – 23.-26.09.2021

Seznam registrovaných účastníků:

Místa platí zleva do prava. Místa (1;9). V jiné části nádrže, závod neprobíhá.

Carp Cup Ostrata XI. 2021

Místo konání: Nádrž OSTRATA

Datum akce: 23. 09. 2021 – 26. . 2021 72 hod.

Časový harmonogram:

ČTVRTEK:

 • 08:00 – 09:00 hod. prezentace závodníků
 • 09:00 – 10:00 hod. losování míst
 • 12:00 hod. start závodu
 • 16:00 – 18:00 hod. 

PÁTEK:

 • 14:00 hod. 

SOBOTA:

 • 15:00 hod. 

NEDĚLE:

 • 09:00 hod. 
 • 12:00 hod. konec závodu
 • 13:00 – 14:00 hod. vyhlášení výsledků

Ceny:

 • 1. Místo – 17 000,- Kč + poháry + ceny
 • 2. Místo – 13 000,- Kč + poháry + ceny
 • 3. Místo – 10 000,- Kč + poháry + ceny
 • Výherce sektoru A – 1000,- Kč + ceny
 • Výherce sektoru B – 1000,- Kč + ceny
 • Výherce sektoru C – 1000,- Kč + ceny
 • Zbylé týmy ceny útěchy

Počet Týmů:

 • 9 týmů
 • 2 – 3 týmy náhradníků

Startovné:

 • 9 000,- Kč za 2 – 3 členný tým

Přihlášky:

 • Přihlášky zasílejte na email nadrzostrata@gmail.com, zašlete jméno týmu, jméno kapitána a zda budete dvou – tříčlenný tým.
 • Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 9.000 Kč. V případě, že do 14 dnů od data přihlášení, nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 9.

Losování:

 • Nejdříve se vylosuje pořadí v jakém budou jednotlivé týmy losovat lovné místa, a v tomto vylosovaném pořadí, pak zástupce týmů vylosují svoje lovné místo. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.

Pravidla závodu:

 • Závod probíhá způsobem CHYŤ A PUSŤ.
 • Povolen pouze lov na položenou.
 • Soutěží dvou-tříčlenná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem (povolen háček s protihrotem) na průběžné sestavě (povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže).
 • Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Zákaz používání krmítek a feederových krmítek! Feederové pruty jsou zakázané!
 • Zavážení nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem.
 • Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.
 • Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků.
 • Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.

Povinné vybavení:

 • Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 80 cm, odháčkovací matrací (nejlépe bazénkového typu), minimálně dvěma saky k případnému uchovávání bodovaných kaprů (v každém saku může být maximálně jeden kapr), vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen).
 • BACKLEADE (zadní olůvka na ukotvení vlasce ke dnu). Z důvodu lepší bezpečnosti mezi sousedy. Aby ryba, která je zdolávaná nezamotala v sousedním sektoru vlasce. Vyhneme se sporům o zamotání sousedních prutů. Stačí jen olůvko s karabinkou.

Protest:

 • Každý tým má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat.
 • Pokud team podává protest, musí složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.

Krmení:

 • Nesmí se chytat ani krmit na živočišné nástrahy (žížaly, červ atd..)
 • Před startem závodu proběhne kontrola kvality a hmotnosti krmení.
 • Krmení omezeno 5 kg na den (dohromady maximálně 20kg na celý závod).
 • Krmit se může: boilie, pelety, methodmix a partikl
 • Nástrahy (boilies, pelety, obalov. těsta, boostery a dipy)

Zakrmování:

 • Raketa, spomba, vrhací tyč (kobra), PVA materiál.
 • Členové teamu mohou krmit jen ze svého sektoru!
 • Zakrmování (spombem, raketa, košíček) je povoleno jen v určitou hodinu a to:

Čtvrtek:          12:00 – 14:00 hod., 16:30 – 18:30 hod.

Pátek:              08:00 – 10:00 hod., 16:30 – 18:30 hod.

Sobota :           08:00 – 10:00 hod., 16:30 – 18:30 hod.

Neděle:           08:00 – 10:00 hod.

 • Vrhací tyčí (kobra) je povoleno vnadit (boilies, pelety) po celou dobu závodu.
 • Nesmí se použít: čluny, zavážecí loďky, echoloty a sonary!
 • Přísný zákaz krmení ze strany od lesa!

Mapování dna:

 • Povolené pouze MARKEREM

Hodnocení a vážení úlovku:

 • Bodovanou rybou je kapr a amur.
 • Kapr obecný je bodován od váhy 3 Kg včetně.
 • Amur bílý je bodován od váhy 3 Kg včetně.
 • BODUJE SE POUZE 5 KUSŮ NEJTĚŽŠÍCH RYB (neomezená výměna).
 • V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více teamů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba.
 • Ryby váží úsekový rozhodčí spolu s minimálně jedním členem družstva a její váhu neprodleně zapíší do úlovkových listů a stvrdí svými podpisy. Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody.

Závěrečné ustanovení:

 • Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartu.
 • Povinností přihlášeného týmu je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše.
 • Zruší-li tým registraci po 1. září 2021, nemá takový tým na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů vzniklých s absencí takového týmu jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým. Nebo se přihlásí další tým, který odstoupivší tým nahradí.
 • Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, rušení nočního klidu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

Povinnost závodníka je šetrně zacházet s ulovenou rybou!!!