Závody dvojic (týmové) – 15.-17.10.2021

Seznam závodníků:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Mapa-CCO-2021-1024x607.jpg.

Místa platí zleva do prava. Místa (1;9). V jiné části nádrže, závod neprobíhá.

Závody dvojic 15.-17.10.2021 (týmové)

Místo konání: Nádrž OSTRATA

Datum akce:  15. 10. 2021 – 17. 10. 2021

Časový harmonogram:

PÁTEK:

 • 14:00 – 15:00 hod. prezentace závodníků / losování míst
 • 16:00 hod. start závodu
 • 19:00 – 20:00 hod. 

SOBOTA:

 • 15:00 hod. 

NEDĚLE:

 • 09:00 hod.
 • 12:00 hod. konec závodu
 • 13:00 – 14:00 hod. vyhlášení výsledků

Ceny:

 • 1. Místo – poháry + ceny
 • 2. Místo – poháry + ceny
 • 3. Místo – poháry + ceny
 • Výherce sektoru A 
 • Výherce sektoru B
 • Výherce sektoru C
 • ceny v hodnotě 30.000,- Kč
 • největší ryba

Počet účastníků:

 • 9 týmů – (2 závodníci na tým)
 • 2 – 3 týmy náhradníků

Startovné:

 • 2000,- Kč za závodníka / 4000,- tým

Přihlášky:

 • Přihlášky zasílejte na email nadrzostrata@gmail.com, zašlete jméno týmu a jména účastníků
 • Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 4.000 Kč (2000,- Kč na osobu). V případě, že do 14 dnů od data přihlášení, nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 9.

Losování:

 • Nejdříve se vylosuje pořadí v jakém budou jednotlivé týmy losovat lovné místa, a v tomto vylosovaném pořadí, pak zástupce týmů vylosují svoje lovné místo. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.

Pravidla závodu:

 • Závod probíhá způsobem CHYŤ A PUSŤ.
 • Povolen pouze lov na položenou.
 • Soutěží dvoučlenná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem (povolen háček s protihrotem) na průběžné sestavě (povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže).
 • Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Zákaz používání krmítek a feederových krmítek! Feederové pruty jsou zakázané!
 • Zavážení nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem.
 • Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.
 • Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků.
 • Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.

Povinné vybavení:

 • Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 80 cmodháčkovací matrací (nejlépe bazénkového typu)minimálně dvěma saky (plovoucí/vážící/eko sak),  k případnému uchovávání bodovaných kaprů (v každém saku může být maximálně jeden kapr), vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen).
 • BACKLEADY!!! (zadní olůvka na ukotvení vlasce ke dnu). Z důvodu lepší bezpečnosti mezi sousedy. Aby ryba, která je zdolávaná nezamotala v sousedním sektoru vlasce. Vyhneme se sporům o zamotání sousedních prutů. Stačí jen olůvko s karabinkou.
 • PŘÍSNÝ ZÁKAZ VEZÍRKŮ, MALÉHO PODBĚRÁKU, PODLOŽKY BEZ BOČNIC A CHYTÁNÍ BEZ BACKLEADU!!!

Krmení:

 • Nesmí se chytat ani krmit na živočišné nástrahy (žížaly, červ atd..)
 • Před startem závodu proběhne kontrola kvality a hmotnosti krmení.
 • Krmení omezeno (dohromady maximálně 10kg na celý závod).
 • Krmit se může: boilie, pelety, methodmix a partikl
 • Nástrahy (boilies, pelety, obalov. těsta, boostery a dipy)

Zakrmování:

 • Raketa, spomba, vrhací tyč (kobra), PVA materiál.
 • Členové teamu mohou krmit jen ze svého sektoru!
 • Zakrmování (spombem, raketa, košíček) je povoleno jen v určitou hodinu a to:

Pátek:              16:00 – 18:00 hod.

Sobota :           08:00 – 09:00 hod., 16:30 – 17:30 hod.

Neděle:           08:00 – 09:00 hod.

 • Vrhací tyčí (kobra) je povoleno vnadit (boilies, pelety) po celou dobu závodu.
 • Nesmí se použít: čluny, zavážecí loďky, echoloty a sonary!
 • Přísný zákaz krmení ze strany od lesa!

Mapování dna:

 • Povolené pouze MARKEREM

Hodnocení a vážení úlovku:

 • Bodovanou rybou je kapr a amur (spodní váha bodované ryby není stanovena).
 • Vyhrává celková VÁHA bodovaných ryb (kapr, amur).
 • V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více závodníků, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba.
 • Ryby váží úsekový rozhodčí spolu s minimálně jedním členem družstva a její váhu neprodleně zapíší do úlovkových listů a stvrdí svými podpisy. Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody.

Závěrečné ustanovení:

 • Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.
 • Povinností přihlášeného závodníka je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše.
 • Zruší-li účastník registraci po 27. září 2021, nemá takový účastník na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů vzniklých s absencí, jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Může být navráceno v případě, že za sebe najde náhradního závodníka. Nebo se přihlásí další závodník, který odstoupivší nahradí.
 • Pokud bude po registraci některý závodník přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, rušení nočního klidu, atd.) bude závodník bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

Povinnost závodníka je šetrně zacházet s ulovenou rybou!!!